WIELKI PIĄTEK – CIEMNICA

Droga Krzyżowa – godz.17,30
Liturgia Wielkiego Piątku – godz.18,00