Modliliśmy się w intencji zmarłych

W piątkowy wieczór młodzież oazowa wraz z grupą oazową parafii św. Józefa w Zielonej Górze przeżyła procesję w intencji zmarłych na jędrzychowskim cmentarzu. Modlitwą różańcową i śpiewem wypraszaliśmy Królestwo Boże dla zmarłych z naszych rodzin, zmarłych kapłanów, poległych w obronie Ojczyzny, dzieci i spoczywających na cmentarzu. Na zakończenie zdobyliśmy łaskę odpustu, którą młodzież ofiarowała za dusze w czyśćcu cierpiące.