Odwiedziny chorych

Odwiedziny chorych
w najbliższą sobotę 6 września od godz. 8.00.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, prosimy o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby skorzystać z posługi sakramentalnej.