Ł A D O W A N I E

Młodzież modliła się za Misje

W trwającym Tygodniu Modlitw za Misje, młodzież oazowa modliła się w piątkowy wieczór różańcem w intencji misji, odpowiadając na apel Centralnej Diakoni Misyjnej Ruchu Światło-Życie. Swoją modlitwą ogarnęli Misjonarzy i Misjonarki, którzy głoszą Ewangelię w krajach misyjnych, a także tych, którzy są ewangelizowani.

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie