Ł A D O W A N I E

Nasi parafianie na Synodzie

Trwa I Synod Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Duchowni i świeccy Kościoła diecezjalnego słuchają Ducha Świętego, aby odpowiedzieć na pytania jaka jest nasza wierność Ewangelii i jakie stoją przed nami wyzwania.

W skład Synodu wchodzi ponad 200 osób reprezentujących rozmaite środowiska i regiony całej diecezji. Naszą parafię reprezentują Rafał Włosiński i Paweł Walczak.

Rafał Włosiński

Foto: zgg.gosc.pl
Paweł Walczak

Foto: zgg.gosc.pl

Więcej na: ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI GOŚĆ NIEDZIELNY

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie