Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania

26 kwietnia 2019
Ks. Krzysztof Skokowski

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbędzie się w środę 22 maja 2019r.

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania (grupa starsza):

– Akt chrztu (w przypadku osób, które przyjęły sakrament chrztu poza naszą parafią)

– Pismo o wybraniu Patrona sakramentu bierzmowania wraz z uzasadnieniem

– Znajomość katechizmu (katechizm poniżej)

– Zaświadczenie świadka bierzmowania (jeśli pochodzi z poza naszej parafii)

– Indeks

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

♦ miał ukończony 16 rok życia.

♦ sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)

♦ prowadził życie zgodne z wiarą.

♦ może być to ojciec chrzestny lub matka chrzestna.

O terminie spotkania przed sakramentem bierzmowania powiadomią kandydatów animatorzy grup domowych.

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie