Odpusty Penitencjarii Apostolskiej na czas epidemii

1 kwietnia 2020
Ks. Krzysztof Skokowski

Penitencjaria Apostolska dekretem z 20 marca br., mocą autorytetu Ojca Świętego, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustu zupełnego następującym wiernym (tłumaczenie tekstu dekretu w załączniku): 

Chorym z powodu koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się przez środki przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe, 

Pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się chorymi z powodu koronawirusa (na tych samych warunkach),

Wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub adorację eucharystyczną, lub lekturę Pisma św. przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla cierpiących i zbawienie wieczne dla zmarłych (na tych samych warunkach),

Wiernym w chwili śmierci pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i modlili się za życia (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża.

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie