#Kościół Domowy – Niedziela Palmowa

4 kwietnia 2020
Ks. Krzysztof Skokowski

Drodzy Parafianie, w tym roku w nietypowy sposób przeżywamy Wielki Tydzień. Zachęcamy Was do przeżycia liturgii domowej w łączności z duszpasterzami i rodzinami naszej parafii.

Niedziela Palmowa

– Przygotuj z gałązek palmę (można w sobotę).

– Osoba mająca autorytet w rodzinie, powinna pokropić palmę wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu,

– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17). (Tekst poniżej)

– Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.

Z Ewangelii według św. Mateusza

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów  i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: “Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”».  Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka:  Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.  Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił.  Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.  A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców».
W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» – oburzyli się  i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował.

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie