Ł A D O W A N I E

Kierujmy się miłością na drodze

26 kwietnia 2020 r.
XIV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców 

pod hasłem:

Z Miłością na wszystkich drogach

Poniżej dołączamy ciekawy rachunek sumienia dla kierowców. Zapraszamy do lektury

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie