Kierujmy się miłością na drodze

25 kwietnia 2020
Ks. Krzysztof Skokowski

26 kwietnia 2020 r.
XIV Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców 

pod hasłem:

Z Miłością na wszystkich drogach

Poniżej dołączamy ciekawy rachunek sumienia dla kierowców. Zapraszamy do lektury

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie