Ł A D O W A N I E

Dyspensa od zachowanie czwartego Przykazania Kościelnego w dniu 1 maja br.

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie