Caritas – program FEAD

9 listopada 2020
proboszcz

Po wakacjach przystępujemy do kolejnego etapu programu FEAD 2018r. Aby zostać objętym programem należy dostarczyć do PZC nowe skierowania z MOPS, poprzednie tracą ważność.
Do MOPS mogą zgłosić się wszyscy, którzy spełniają kryteria dochodowe.

Aby zostać objętym programem należy zgłosić się po nowe skierowania z MOPS, poprzednie tracą ważność .

“Program FEAD –  kryterium dochodowe”

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Wytyczne  umieszczone są na stronie MRPiPS 

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie