Ł A D O W A N I E

O empatii na Glinie

Empatia = pełne szacunku rozumienie cudzych przeżyć. Uważna obecność, wyrażona nawykami: współczuciem, sympatią, dawaniem rad, pocieszeniem, szukaniem rozwiązań.
Świetny warsztat o empatii poprowadziła dla duszpasterstwa studentów Glina, Joanna Mazurek. 

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie