Ł A D O W A N I E

Formacja do bierzmowania

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza osoby, które rozpoczęły w 2020r. formację do bierzmowania w naszej parafii, a w tym roku chcą ją kontynuować.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ostatnie wpisy

Archiwa

Kategorie