Duszpasterstwo i wspólnota

Jest tu miejsce dla Ciebie!

Obecność we wspólnocie to możliwość pełniejszego wzrostu w wierze, ale to także, tak po prostu dobrze spędzony czas. To obecność, twórczość, branie odpowiedzialności i uczenie się siebie nawzajem. W naszej wspólnocie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Od dzieci, przez młodzież, studentów czy osoby starsze.

WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Dołącz do nas i wzrastaj!

Dzieci

Służba Liturgiczna Ołtarza, Ruch Światło-Życie (Oaza dzieci bożych)

Młodzież i studenci

Ruch Światło-Życie (Oaza młodzieżowa), Schola młodzieżowa, Duszpasterstwo studenckie GLINA, Parafialny zespół CARITAS

Osobe starsze i rodziny

Apostolat Maryjny, Koło Radia Maryja, Oaza Rodzin – Ruch Domowego Kościoła, Krąg biblijny, Parafialny zespół CARITAS, Przyjaciele Paradyża, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Żywego Różańca, Służba Liturgiczna Ołtarza

Służba Liturgiczna Ołtarza

To grupa młodszych i starszych chłopców, którzy chcą być blisko Chrystusa i przeżywać swoją młodość blisko ołtarza. Przyjmując funkcję ministranta każdy z nich stał się szczególnym pomocnikiem kapłana, któremu pomaga przy sprawowaniu Mszy Świętej jak i podczas innych nabożeństw.

Ministranci w imieniu wszystkich przynoszą do ołtarza dary, które będą ofiarowywane Bogu i staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Noszą też znaki, które dla liturgii są niezbędne: Krzyż, Świece, Kadzidło, przez nie wskazują innym, że nasza modlitwa ma być piękna i ma nas przybliżać do Boga.

Ministranci wreszcie sami, mają się stawać dla innych znakiem i swoim dobrym zachowaniem i postawą potwierdzać każdego dnia, że Chrystus jest dla nich najważniejszy.

Spotkania: sobota, g. 9.00

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii

Szmaragdowe Wzgórze to inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze "Na Szmaragdowym Wzgórzu". Nasze działania obejmują integrację wspólnoty i rozwój infrastruktury, pomoc i bezpieczeństwo, wzrost duchowy i zabawę. Więcej na stronie szmaragdowe.org

Koło Radia Maryja

Raz w miesiącu, 16 każdego miesiąca, członkowie Koła spotykają się na wspólnej Mszy świętej zamawianej w intencji papieża, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Koło włącza się do wspólnych działań podejmowanych w parafii. Wszyscy członkowie Koła wspierają katolickie media: telewizję Trwam i Radio Maryja.

Msza Święta: 16 dnia miesiąca, g. 18.00

Duszpasterstwo studenckie GLINA

Glina?! „Skąd wy to wzięliście?” – ktoś może zapytać. Stąd: ”Oto bowiem jak glina w ręku garncarza , tak jesteście wy, (…) w Moim ręku” (Jr 18,6). Te słowa usłyszał prorok Jeremiasz kiedy przebywał w domu garncarza. Czy my też nie przebywamy w domu garncarza? Wystarczy się rozejrzeć…garncarz, malarz, architekt, rzeźbiarz, kompozytor, poeta innymi słowy…Bóg. Nikt tak nie upiększy Twojego życia jak Artysta nad artystami, Pan wszelkiego stworzenia.

My, nasza wspólnota, ludzie młodzi, studenci, maturzyści, ale także i pracujący łączy nas jedno, że stawiamy pierwsze kroki w dorosłym życiu. Niewiele wiemy i często idziemy po omacku, ale z pełną świadomością i ufnością, że prowadzi nas Pan i my chcemy iść Jego drogą. A ona nie bywa łatwa, często pojawiają się ciemności, ale po to mamy wspólnotę aby się wspierać, rozmawiać, modlić za siebie nawzajem, odpowiadać na dręczące nas pytania wiary. Szukamy, ciągle szukamy i próbujemy znaleźć Tego, który nas ukształtował.

Niestraszne nam są trudne tematy, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i chętnie podejmujemy ryzyko. Przyjdź, zobacz, usiądź, posłuchaj i zadaj swoje pytania, ponieważ możesz oddać życie byle komu… lub dać się ukształtować Mistrzowi i stać się ARCYDZIEŁEM.

Spotkania: wtorek, g. 19.00

Ruch Światło-Życie (Oaza młodzieżowa)

Oaza to wspólnota, w której swoje miejsce znajdą uczący się w szkole podstawowej, młodzież szkół średnich, a nawet studenci! Spotkają tu ludzi patrzących na świat podobnie jak oni. Stanowi jedną z wielu gałęzi Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Prowadzimy formację Oazy Nowej Drogi, 3 stopniową Oazę Nowego Życia, a także formację animatorską.

Spotkania: piątek, g. 18.00

Oaza Rodzin – Ruch Domowego Kościoła

Domowy Kościół, gałąź Ruchu Światło-Życie, to wspólnota tworzona przez całe rodziny – małżonków i ich dzieci – która chce pogłębić relacje z Bogiem i doświadczać Jego miłości.

Formacja skupiona jest wokół comiesięcznych spotkań małżeństw wraz z dziećmi w domu jednej z rodzin. Podczas tych spotkań małżonkowie dzielą się radościami i wyzwaniami poprzedniego miesiąca, wspólnie się modlą, rozważają Słowo Boże, a także analizują wybrany temat, który na fundamencie wiary ma pomóc im rozwijać duchowość małżeńską i rodzinną.

Krąg Rodzin to grupa, której spotkanie z Bogiem przeżywa się razem ze współmałżonkiem, a formacja prowadzi do budowania jedności całej rodziny. W umacnianiu się w duchowości Domowego Kościoła pomagają rekolekcje, organizowane w okresie wakacyjnym i ferii zimowych.

Spotkania: jedna niedziela w miesiącu, g. 15.30

Apostolat Maryjny

Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Apostolat Maryjny) należy do ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym. Inspirowany dekretem o apostolstwie świeckich, nawiązuje do Stowarzyszenia Cudownego Medalika, którego jest adaptacją. Powstał w Polsce w roku 1980 z okazji 150-rocznicy objawień NMP św. Katarzynie Laboure’. Podstawowym charyzmatem Apostolatu Maryjnego jest Cudowny Medalik.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym. Tworzy tzw. grupy nieformalne, polecane przez Sobór Watykański II w dekrecie o apostolstwie świeckich. Ma charakter publiczny i skupia osoby, które chcą przez apostolstwo oddawać należną cześć Niepokalanej. Apostolat Maryjny organizuje się w grupy diecezjalne i parafialne. Stanowią one porozumienie wiernych w oparciu o pragnienie podejmowania apostolstwa maryjnego. Poszczególne grupy powołuje do istnienia kompetentna władza Apostolatu Maryjnego. Cele Apostolatu Maryjnego to przede wszystkim pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie; oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia; szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

Członkiem Apostolatu Maryjnego w szerszym znaczeniu staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik zobowiązany tym samym do okazywania czci Najśw. Maryi Pannie i rozpowszechnianie tej czci wśród otoczenia. W ścisłym tego słowa znaczeniu członkami są ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę.

Parafialny zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas ( działa od 2004r) , to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz potrzeb pojawiających się w społeczności parafialnej.

Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych. Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym. Pomoc jest możliwa przy ogromnym zaangażowaniu Parafian poprzez uczestnictwo w akcjach, takich jak np.: zbiorki żywności -Tak Pomagam czy przygotowanie paczek Świątecznych – Rodzina Rodzinie. Ogromne znaczenie ma też wsparcie finansowe z dobrowolnych składek.

Prowadzona jest pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD, dla osób spełniających określone kryteria dochodowe , skierowanych przez MOPS. W Parafialnym Zespole Caritas jest 17 wolontariuszy. Przewodniczącym PZC jest ks. proboszcz Krzysztof Skokowski, zastępcą przewodniczącego: Elżbieta Relewicz, sekretarzem i koordynatorem programu FEAD: Barbara Maciaszek. Z naszej pomocy korzysta obecnie ok. 65 osób. Dyżury PZC odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca, w sali parafialnej (pod kościołem) od godziny 16.30 do 17.30. Dodatkowe terminy, zależą od harmonogramu dostaw FEAD i są na bieżąco podawane są na tablicy ogłoszeń. Podczas dyżurów: każdy potrzebujący może przyjść, porozmawiać z wolontariuszem. Pomagamy w różnych sprawach. W miarę możliwości wydajemy żywność czy ubrania.

Dyżury: każdy drugi wtorek miesiąca, g. 16.30-17.00

Wspólnota Żywego Różańca

Międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji różańca przez Jana Pawła II – 20 osób

Zmiana tajemnic: I niedziela miesiąca, godz. 8.30

Przyjaciele Paradyża

Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom, powszechnie znane jako „Przyjaciele Paradyża”, powstało w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego ordynariusza, ks. bpa Józefa Michalika, jako grupa modlitewna o zasięgu ogólnodiecezjalnym. Jako cel tego dzieła przyjęto zaangażowanie ludzi świeckich w duchową i materialną pomoc osobom powołanym do życia kapłańskiego i zakonnego, zwłaszcza przygotowującym się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyzu.

Choć modlitwą i innymi działaniami ruch wspierać ma szerszy krąg osób, niż tylko alumnów paradyskich, jednakże Paradyż jako serce diecezji staje się zewnętrznym symbolem naszej troski o powołania i jest miejscem, z którym Dzieło pozostaje szczególnie związane.

Seminarium jest także siedzibą Duszpasterstwa Powołań, którego każdorazowy opiekun jest zarazem moderatorem diecezjalnym „Przyjaciół Paradyża”. Obecnie wspólnoty „Przyjaciół Paradyża” istnieją w ponad 130 parafiach, skupiając ok. 3000 członków.

Spotkania: I czwartek miesiąca, g. 18.00

Schola młodzieżowa

To grupa młodzieży przygotowująca oprawę muzyczną liturgii.

Krąg biblijny

Krąg Biblijny to spotkania ze Słowem Bożym, szukania Prawdy w naszym własnym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania, pogłębianie wiedzy religijnej i wiary poprzez medytację Bożego przesłania i zrozumienie Słowa Bożego. Słuchamy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez Jego Słowo.

Spotkania: poniedziałek, g. 19.00

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego.

Chrystus ratuje nas nie srebrem, nie złotem, ale przez miłość, ofiarność, przez dawanie własnego życia. Poświęca Samego Siebie. Człowiek wraz ze swoim charakterem i osobowością został stworzony na obraz i podobieństwo Boga w Trójcy Jedynego. Bóg – Miłość nie może być samotny. Jest wspólnotą, jest w Trójcy Jedyny, czyli jest obecny w jedności i wspólnocie.

Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie; przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji.

DUCHOWOŚĆ

Warto przeczytać